Start | Sortiment | Handhållna Instrument | Isolationstestare | Över 1000V testspänning | Chauvin Arnoux CA6549 Isolationsprovare 5kV testspänning, PC interface och grafisk display
Chauvin Arnoux CA6549 Isolationsprovare 5kV testspänning, PC interface och grafisk display
Bilder
  • Chauvin Arnoux CA6549 Isolationsprovare 5kV testspänning, PC interface och grafisk display

Chauvin Arnoux CA6549 Isolationsprovare 5kV testspänning, PC interface och grafisk display

Art. nr: 71638
45 900 kr
 
Antal
 
 
 

Produktbeskrivning

  • Stort mätområde från 10 kΩ till 10 TΩ
  • Inställbara larmgränser
  • Stor bakgrundsbelyst grafisk LCD display
  • RS232 Insterface till PC eller printer
  • Fasta test spänningar och programerbara test spänningar från 40 V till 5,100 V
  • Kvantitativ och kvalitativ isolation analys
  • Automatisk beräkning av DAR / PI /DD kvalitets förhållanden
  • Stegningsfunktion av testspänning

Chauvin Arnoux isolationsprovare CA6549 med bakgrundsbelyst grafisk display.

Isolations spänning R(Utest) visas i en tidsgraf på displayen automatiskt under mätningen.

DAR, PI och DD kvalitets analyser kan göras och dessa beräknas automatiskt. T-tidsgraf på resistansförändringen under tiden R(t) visas direkt i displayen vid dessa mätningar.

I displayen indikeras t(C°) efter mätning, resistansen är omräknad till referenstemperatur för hög repeterbarhet och noggrannhet.

Spänningen kan programmeras med 10V i upplösning mellan 40V och 5100V. I displayen visas isolationsvärden mellan 10kΩ upp till 10TΩ.

Om ett mätvärde inte är stabilt finns smooth-funktion, vidare finns inställbara hög/låg larm, begränsning av isolationsspänningen till ett max värde, samt tre inställbara strömnivåer.

 

Ytterligare funktioner som minne för 10000 mätvärden, med både objekts- samt test adressering samt RS232 interface för anslutning till en printer eller pc.

Mjukvaran Dataviewer Pro (ingår) ger möjlighet att spara mätvärden, skriva grafer, sända filer till Excel, samt göra egna protokoll och inställningar.

 

CA6549 har uppladdningsbara batterier, dessa kan laddas samtidigt som isolationsprovaren används. Säkerhet enligt IEC 61010-1, kat III ,1000V. Levereras med konfirmeringscertifikat, väska med kablar, mjukvara DataViewer och övriga mättillbehör.

 

Helautomatiskt mantelprov

Vid mantelprov används en 5kV isolationsprovare med läckströmsmätning samt rampfunktion för att stega upp spänningen under provet.

Upp till 3 provförlopp kan programmeras in med 5 testspänningar på varje.

Mantelprov görs med en programmerbar helautomatisk funktion och startas med en knapptryckning.

Läckströmmen visas i displayen under mantelprovet den får inte överstiga gränsvärdet per kilometer kabel. Mantelprovet utförs enligt nordisk standard och med de rekommendationer kabeltillverkaren anger. Provtiden rekommenderas till minst 5 min.

Eftersom provförloppet kan vara 5-8 min programmeras 5 olika provspänningar in där spänningen ökas för varje minut.

Högsta spänning är 5kV under minst 1 min.

Vid ett mantelfel måste mantelprovet omedelbart avslutas, annars är det risk för att skadan kan förvärras när en högre provspänning läggs på.

Vid provning där läckströmmen ligger under gränsvärdet uppstår inga skador på kabeln

 
 

Relaterade

Easy ISO Magnetprobsats - Unik hjälp vid isolationstest!
70407
Easy ISO Magnetprobsats - Unik hjälp vid isolationstest!
Easy-ISO består av fyra magnetprober samt fyra ledare som är...