Start | Sortiment | Bänkinstrument | Vakuum och Analys | SRS BGA244 Binary Gas Analyzer
SRS BGA244 Binary Gas AnalyzerSRS BGA244 Binary Gas AnalyzerSRS BGA244 Binary Gas AnalyzerSRS BGA244 Binary Gas AnalyzerSRS BGA244 Binary Gas AnalyzerSRS BGA244 Binary Gas AnalyzerSRS BGA244 Binary Gas Analyzer
Bilder
 • SRS BGA244 Binary Gas Analyzer
 • SRS BGA244 Binary Gas Analyzer
 • SRS BGA244 Binary Gas Analyzer
 • SRS BGA244 Binary Gas Analyzer
 • SRS BGA244 Binary Gas Analyzer
 • SRS BGA244 Binary Gas Analyzer
 • SRS BGA244 Binary Gas Analyzer

SRS BGA244 Binary Gas Analyzer

Art. nr: SRS BGA244

Begär offert

 
 

Produktbeskrivning

 • Mäter gasförhållandet för två gaser, eller renheten hos en enda gas
 • Icke-invasiva mätningar
 • <0,1 % sammansättningsfel
 • Pekskärmsdisplay
 • Programvara för datainsamling (BGAMon)
 • 4 prover per sekund mäthastighet
 • USB, RS-232 och RS-422 (tillval)
BGA244 Binary Gas Analyzer bestämmer snabbt, kontinuerligt och icke-invasivt förhållandet av gaser i en binär blandning, eller kontrollerar renheten hos en enskild gas.

Den är idealisk för halvledarbearbetning, forskning och industriella tillämpningar där exakta mätningar av gasblandningar är nödvändiga.

BGA244 fungerar utan lasrar, filament, kemiska sensorer, optiska källor, separationskolonner, referensgaser eller reagenser och går praktiskt taget underhållsfritt.
 

Mer information

Funktionsprincip
Ljudhastigheten i en gas beror på temperaturen, specifik värme och gasens molära massa.

Genom att exakt mäta ljudhastigheten och temperaturen i en gasblandning, och känna till gasernas termodynamiska egenskaper och molära massor, bestämmer BGA244 sammansättningen av gasblandningar med en noggrannhet på cirka 0,1 %.

Driftlägen
BGA244 har tre grundläggande mätlägen:
Binary Gas Analyzer, Gas Purity Analyzer och Physical Measurements Analyzer.

I Binary Gas Analyzer-läge kan två gaser för analys väljas efter namn, formel eller CAS-nummer på pekskärmen.

När man arbetar i Gas Purity Analyzer-läge väljer användaren helt enkelt den enstaka gasen av intresse.

I läget för fysiska mätningar rapporterar BGA244 ljudhastighet, temperatur och gastryck.

Detta utökar BGA244:s användbarhet bortom gasanalys, till exempel för att möjliggöra mätning av termodynamiska egenskaper hos gasblandningar.

I varje läge visar BGA244 stora numeriska avläsningar av parametrarna som mäts. I lägena Binary Gas Analyzer och Gas Purity Analyzer visar ett nåldiagram det användardefinierade driftintervallet i grönt och övre och nedre gränser i rött.

 

Välja gaser

I Binary Gas Analyzer-läge kan två gaser för analys väljas efter namn, formel eller CAS-nummer på pekskärmen. När man arbetar i Gas Purity Analyzer-läge väljer användaren helt enkelt den enstaka gasen av intresse.

I läget för fysiska mätningar rapporterar BGA244 ljudhastighet, temperatur och gastryck. Detta utökar BGA244:s användbarhet bortom gasanalys, till exempel för att möjliggöra mätning av termodynamiska egenskaper hos gasblandningar.

 

I varje läge visar BGA244 stora numeriska avläsningar av parametrarna som mäts.

 

I lägena Binary Gas Analyzer och Gas Purity Analyzer visar ett nåldiagram det användardefinierade driftintervallet i grönt och övre och nedre gränser i rött.

 

Omfattande databas

Termodynamiska och molära massdata för mer än 250 gaser har tagits fram i BGA244, vilket gör att instrumentet kan mäta tiotusentals blandningar.

 

Gaser kan läggas till i datatabellerna, liksom pseudogaser (användardefinierade gasblandningar som behandlas som en gasart).