Start | Sortiment | Bänkinstrument | Generatorer | RF Generatorer | SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)
SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)
Bilder
  • SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)
  • SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)
  • SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)

SRS SG394 Vector Signal Generator — high performance, affordable RF source (DC to 4.050 GHz)

Art. nr: 71565

Begär offert

 
 

Produktbeskrivning

  • Dubbla basband arb generatorer
  • Analog och vektormodulering
  • I/Q-modulationsingångar (300 MHz RF BW)
  • ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB & anpassad I/Q
  • Förinställningar för GSM, EDGE, W-CDMA, APCO-25, DECT, NADC, PDC, ATSC-DTV och TETRA
  • GPIB, RS-232 och Ethernet-gränssnitt
Den nya RF-signalgeneratorn SG394, med bärfrekvenser från DC till 4.050 GHz, stödjer både analog- och vektormodulering.

 

Instrumentet använder en ny RF-syntesteknik som ger sporfria utgångar med lågt fasbrus (-116 dBc/Hz vid 1 GHz) och extraordinär frekvensupplösning (1 μHz vid valfri frekvens).


Både analog modulerings- och vektorbasbandsgeneratorer ingår som standardfunktioner.

Instrumentet använder en ugniserad SC-cut oscillator som standardtidsbas, vilket ger en 100-faldig förbättring av stabiliteten (och en 100-faldig minskning av det nära fasbruset) jämfört med instrument som använder en TCXO-tidsbas.

OCXO eller Rubidium Timebase

SG390-serien kommer med en ugnsstyrd kristalloscillator (OCXO) tidsbas.

Tidsbasen använder en tredje övertonsspänningskompenserad 10 MHz resonator i en termostatstyrd ugn.

Tidsbasen ger mycket lågt fasbrus och mycket låg åldring.

En valfri rubidiumoscillator (opt. 04) kan beställas för att avsevärt minska frekvensåldring och förbättra temperaturstabiliteten.

En extern 10 MHz tidsbasreferens kan matas till den bakre panelens tidsbasingång.

Enkel kommunikation
Fjärrstyrning stöds med GPIB, RS-232 och Ethernet-gränssnitt.
Alla instrumentfunktioner kan styras och läsas över vilket gränssnitt som helst.
Upp till nio instrumentkonfigurationer kan sparas i icke-flyktigt minne.
 

Mer information

En ny frekvenssyntesteknik
 
SG390-seriens signalgeneratorer är baserade på en ny frekvenssyntesteknik som kallas Rational Approximation Frequency Synthesis (RAFS). RAFS använder små heltalsdelare i en konventionell faslåst loop (PLL) för att syntetisera en frekvens som skulle vara nära den önskade frekvensen (vanligtvis inom ±100 ppm) med hjälp av den nominella PLL-referensfrekvensen.

PLL-referensfrekvensen, som kommer från en spänningsstyrd kristalloscillator som är faslåst till en vibrerad direkt digital synthesizer, justeras så att PLL genererar den exakta frekvensen.

Detta ger en hög fasjämförelsefrekvens (vanligtvis 25 MHz) som ger lågt fasbrus samtidigt som PLL-referenssporren flyttas långt från bärvågen där de lätt kan avlägsnas.

Slutresultatet är en smidig RF-källa med lågt fasbrus, i huvudsak oändlig frekvensupplösning, utan sporrar av fraktionerad-N-syntes eller kostnaden för en YIG-oscillator.
 
 

Relaterade

SRS Option 4 Rubidium timebase
SRS Option 4 Rubidium timebase
SRS Option 4 Rubidium timebase
Detta alternativ kan endast beställas om basprodukten är bes...