Start | Sortiment | Handhållna Instrument | ESD Testinstrument | IronMan plus - Konstant monitor
IronMan plus - Konstant monitor
Bilder
  • IronMan plus - Konstant monitor

IronMan plus - Konstant monitor

Art. nr: IronMan plus
5 190 kr
 
Antal
 
 
 

Produktbeskrivning

Elektroniken blir allt känsligare för ESD/EOS och betydelsen av ett fungerande ESD-skydd blir allt mer viktigare. Sitter dessutom den känsliga elektroniken i kritiska produkter skärps kraven ytterligare.

IronMan Plus är en konstant monitor för övervakning av hela arbetsplatsen.

Resistansen till jord för både handledsbandet och arbetsytan kontrolleras kontinuerligt och systemet larmar så fort resistansen är för hög eller om kontakten bryts. IronMan Plus kontrollerar även ”body voltage” på operatören eller kretskortet och larmar om den uppmäter laddning över inställd nivå, systemet larmar med ljud och ljus (led). IronMan Plus kan bara användas med dual-band handledsband med tillhörande sladd.

Till skillnad mot andra monitorer använder IronMan Plus en digital testsignal (millivolt) vilket eliminerar risken att orsaka störningar och skador på elektroniken.

Fördelarna med konstant monitors är flera där det mest väsentliga är att kontrollen utförs kontinuerligt när arbetet utförs och att systemet omgående larmar så fort någonting är utanför inställda larmnivåer. En annan fördel är att inga periodiska tester behöver göras vilket sparar både tid och pengar.