Utökning av dataloggrar!

Chauvin Arnoux har nu utökat sin serie av dataloggrar Simple Logger II. Nu erbjuds det hela 13 olika modeller för mätning av växelspänning, likspänning, växelström, likström, temperatur, fukt, eller 5V logik. De finns med både med 1 eller 2 kanaler beroende på modell. Med ett internt minne på 512kB kan upp till 240000 mätvärden sparas. Alla datalogger för växelström och spänning är TRMS, sant effektiv värdes visande.
 
 
 
En av de nya loggrarna för mätning av ström med miniflextänger.