Nyhet Från Chauvin Arnoux

Chauvin Arnoux Qualistar C.A 8345 Klass A 3-fas Energianalysator
 
CA8345 energianalysator visar upp till 10 kompletta kurvcykler och har automatisk skalning av displayen. Samplingshastigheten är 25,6 kHz, d.v.s. 512 mätningar per period. Alla effekt- och energivärden för analys av ett elnät görs enligt standarden IEEE1459. CA8435 mäter transienter ned till 2,5 µs och 500 ns spänningspikar upp till 12 kV. Med automatisk e-mailnotifiering om CA8345 är ansluten till ett nätverk. Den är inställbar via instrumentet eller mjukvaran PAT 3 som båda är på svenska.

Om en tång är felvänd vid installation kan den vändas 180 ° direkt i instrumentet. CA8435 mäter upp till 63:e övertonen och även mellanövertoner.

Mellanövertoner är frekvenser som inte är heltalsmultiplar av grundtonen (50 Hz) och kan uppstå vid snabba, icke-periodiska ström- eller spänningsförändringar. Några exempel på utrustning som orsakar mellanövertoner är induktionsmotorer, frekvensomriktare och spänningsomriktare.
 
Precis som med vanliga övertoner kan mellanövertonerna skapa problem som överbelastning, störningar och oscillationer.

Minneshantering av alla inspelningar, konfigureringar med mera, som även sparas på SD-kortet. Minnet går även att kopiera från eller till ett USB-minne. Som standard levereras ett 2GB minneskort och CA8345 hanterar minneskort upp till 512 GB.

Formatet på databaskommunikationen är  J SON för att kunna överföra mätningar till egna databaser helt automatiskt utan någon annan mjukvara. CA8345 kan även styras med standard SCPI-kommandon.
 
Enligt standarden 61000-4-30, klass A ed 3 och har inbyggd GPS som klarar upp till 40 dagar utan kontakt med satellit.