Instrumentcenter rekryterar

Vi söker en teknisk säljare till Instrumentcenter för Västra och Södra Sverige med placering i Göteborg.
 
Tillquist-koncernen strävar efter att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss ges du stora möjligheter till utveckling genom att du får kombinera teknik med affärer och samtidigt arbeta i spännande projekt tillsammans med kunder och ledande globala leverantörer.
 
Våra kärnvärden engagemang, kompetens och tillgänglighet fungerar som riktlinjer i allt vi gör, hur vi förhåller oss till varandra, till kunder och leverantörer. Det leder till en förmåga att se till koncernens långsiktiga lönsamhet och tillväxt med utgångspunkt i affärer som är bra för alla parter.
 
Vi växer kontinuerligt och är alltid nyfikna på att komma i kontakt med nya potentiella medarbetare. Våra medarbetare är teknisk kompetenta, drivna och engagerade. En viktig utgångspunkt är att vi ska ha roligt på vår arbetsplats! 
Just nu söker vi:


Du är alltid varmt välkommen att skicka in en spontanansökan till ansokan@tillquist.com
Välkommen till att bli en del av Tillquist-koncernen!