Inbjudan till kursen Elektronikhandboken!

Lär dig hur du kan spara både tid och pengar i ditt arbete.
 
Den 18 februari kl. 13.00 - 16.30 genomförs kursen Smartare Elektronikhandboken 2.0. Kan du inte delta vid detta tillfälle så är du välkommen att anmäla dig till vilket tillfälle som helst (se nedan).
 

Vem har nytta av denna kurs?

Denna kurs passar dig som ofta kommer i kontakt med elektronik, t.ex. i roller som; utvecklare, tillverkare, kvalitetsansvarig, inköpare, produktledning etc. Både du som har lång erfarenhet av branschen samt du som är lite nyare har mycket att hämta här.

Vid detta tillfälle vänder vi oss till dig som är verksam i Dalarna- eller Gävleborgregionen. Syftet med att samla företag regionalt/kurstillfälle är för framtida samverkan och för att skapa nätverk. Övriga företagare i hela Sverige är självklart välkomna att delta också. Kursen kommer att genomföras digitalt den 18 februari via länk till Teams. Så snart det är möjligt kommer vi att hålla kursen ute på plats i de olika regionerna.

Avgift:
Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Svensk Elektronik. För övriga kursdeltagare tillkommer en avgift på 1.900 SEK.

Därför ska du medverka på utbildningen:
Kursen har tillkommit för att öka kvalitet och effektivitet i gränssnittet mellan utveckling och produktion av teknik. 

Den underlättar kommunikationen mellan de intressenter som idag ofta ingår i ett elektronikprojekt som ska resultera i ett fungerande kretskort som kan monteras in i en produkt genom gemensamma mallar, checklistor och tillvägagångssätt. 

Du sparar tid och pengar, och resulterar i ökad konkurrenskraft.

Handböckerna har rönt stort intresse och uppskattning i branschen. Vi har bland annat fördjupat oss ytterligare inom områdena DfX (Design for Excellence) och Tillförlitlighet.

Våra kursledare Maria Månsson och Mats Andersson leder kursen som varvas med teori och diskussioner. 

Kursen kommer att genomföras digitalt. Länk kommer att sändas ut efter anmälan och senast några dagar före kurstillfället. Anmäl dig så snart som möjligt.

Ladda gärna ned handboken i god tid innan kursen. Du som deltar på kursen kommer att få handboken i pappersformat tillsänt dig snarast möjligt under våren.

Nästkommande tillfällen:
 

Handboken 2.0 är en omarbetad och kompletterad version av den första Handboken som gavs ut hösten 2017.