Hugo Tillquist förvärvar Instrumentcenter

Hugo Tillquist förvärvar Instrumentcenter
 
Hugo Tillquist AB har förvärvat Instrumentcenter Sweden AB

Tillquist är ett teknikhandelsbolag med ett brett sortiment av produkter för mätning inom kraft- och industriautomation.
Bolaget grundades 1895 och under 2014 omsatte Tillquist drygt 100 miljoner SEK.

 

- Instrumentcenters produkter blir ett viktigt tillskott för Tillquists produktportfölj och våra produkter kompletterar varandra väl.
Det är även glädjande att se att bolagen har liknande grundfilosofi där teknisk kompetens i nära samarbete med kunden står i fokus
, säger Erik Landauf, VD för Tillquist.

 

Instrumentcenter har fem anställda med en årsomsättning på 12 miljoner SEK.
Instrumentcenters produkt- och tjänsteutbud vänder sig till både företag och institutioner som har behov av kvalificerad mätinstrumentering och kalibrering.

 

- Med Tillquist som ägare får vi en finansiellt stark och långsiktig ägare vilket ger oss än bättre förutsättningar att fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget. Dessutom får vi tillsammans ett starkare erbjudande till kunden, säger Arne Lundeqvist, VD för Instrumentcenter.

 

Tillquist letar aktivt efter ytterligare förvärv för att utöka produktportföljen.

 

- Vi är en aktiv part i den branschkonsolidering som pågår och räknar därför med att göra ytterligare förvärv. Ett stort antal bolag står inför generationsväxling och en hel del företag passar Tillquist väl. Tillquist har starkt fokus på områdena energi och miljö, förklarar Erik Landauf.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Landauf, VD Hugo Tillquist AB, tel 08-594 632 01 eller 070-683 06 48
e-post: e.landauf@tillquist.com

 

Arne Lundeqvist, VD Instrumentcenter Sweden AB, tel: 0155-40 07 35 eller 070-607 78 20
e-post: arne@instrumentcenter.se