Fluke CNX3000

Fluke CNX3000 - ett mätsystem med trådlös kommunikation mellan enheterna. Säkert och flexibelt!
 

Med det nya trådlösa mätsystemet från Fluke kan du se mätningar i realtid från flera fjärrmoduler samtidigt på en och samma display.

 

Kärnan i systemet är multimetern CNX3000 som kan visa mätvärden från tre fjärrenheter samtidigt, plus multimeterns egna mätvärden.

 

Som fjärrenheter finns en AC-spänningsmodul, en AC-strömtång, en iFlex-AC strömtång, en temperaturmodul (typ K) samt en datoradapter.

 

Med datoradaptern kan upp till 10 fjärrenheter övervakas samtidigt på en dator. Systemet kan registrera upp till 65000 uppsättningar min/max/medel-avläsningar med tidsstämpel på varje enskilt mätvärde och mätomgång.

Systemet kan köpas varje del för sig efter behov, men finns även i ett flertal prisvärda paketlösningar med olika kombinationer.

 

>>Läs mer!