Batterisimulatorer från Chroma

Chroma säljer kompletta system för test av battericeller, moduler och kompletta batterisystem med testspänningar upp till 1000 V samt elnätssimulatorer.
 
Instrumentcenter Sweden AB erbjuder instrument för test av batterier för upprepade laddnings- och urladdningscykler, samt instrument för tester av batterimoduler och battericeller, samt hela batteritest system. 
 
Chromas batterisimulatorer kan användas för tester av laddstationer för t ex elbilar, OBC-enheter (On Board Charger) eller test av DC/DC-omvandlare.
 
Med Chromas regenerativa AC aggregat kan man simulera elnätet: 
 
Chroma erbjuder även olika elektroniska laster så som:
 
Chroma erbjuder också olika AC-aggregat och DC-aggregat så som:
 
Chroma's utbud på batteritest system:
 
 
 
Bilden nedan finns i större format under "Filer" att ladda ner.
 
 
Filer