Kalibrering hos kund

 
Med kalibrering på plats hos er slipper ni skicka iväg era instrument och tiden som ni blir utan instrumenten reduceras till ett absolut minimum.
Vår kalibreringstekniker kommer till er och sätter upp ett portabelt laboratorium.
 
Detta är ett alternativ som fler och fler kunder väljer för att undvika produktionsstopp samt spara tiden det tar att packa och skicka iväg dem.
 
Kostnaden för själva kalibreringen är densamma som när ni skickar in instrumenten till oss, det enda som tillkommer är våra rese- och ev. extra omkostnader.

Kontakta oss så går vi igenom er instrumentlista och återkommer inom kort med en offert och förslag på datum.