Bli kalibreringskund hos oss

 

Som kalibreringskund hos Instrumentcenter skickar in era instrument till vårt kalibreringslaboratorium i Nyköping eller beställer vår On-Sight tjänst så kommer en kalibreringstekniker ut till er och kalibrerar på plats.

 

Kalibreringsprocessen

  • Bifoga alltid egen inköpsorder eller fyll i och bifoga vår beställningsmall när ni skickar in instrument. 
  • När vi tagit emot era instrument mailar vi ett mottagningsbevis med information om aktuell ledtid.
  • Efter slutförd kalibrering märks alla instrument med SWEDAC färgkodsmärkning samt vår kalibreringsetikett med kalibreringsdatum och datum för nästa kalibrering.
  • Alla era kalibreringscertifikat med mätdata sparas som PDF i vårt webbaserade instrumentregister IC-kal som ni får gratis tillgång till med egen inloggning.
  • I IC-kal har ni en tydlig översikt över statusen på samtliga instrument som någon gång skickats in för kalibrering hos oss.
  • Ett automatisk påminnelsemail skickas till er 20 dagar innan det är dags att kalibrera på nytt.
  • Om något instrument ligger utanför specifikation vid kalibrering så protokollför vi detta och tar kontakt med er för överrenskommelse om eventuell justering samt omkalibrering.
  • Om något instrument visar sig behöva repareras så tar vi kontakt med er.
  • En startkostnad debiteras för påbörjad kalibrering som avbryts till följd av defekter på instrumentet som vi ej informerats om.
  • En utvärderingskostnad debiteras för instrument som skickas för kostnadsförslag på extern reparation hos våra samarbetspartners i de fall då kostnadsförslaget inte godtas.

 

 

Kontakta oss första gången ni använder vår kalibreringstjänst så går vi igenom er instrumentlista.

 

Vår ledtid är normalt 5-8 arbetsdagar. 

Ledtid vid expresskalibrering är  1-2 arbetsdagar - kontakta oss för överenskommelse samt prisuppgift.

 

Bli kalibreringskund hos Instrumentcenter för snabb hantering och konkurrenskraftiga priser.