Start | Sortiment | Oscilloskop | Handhållna | Fluke MDA-550-serien III Motorstyrningsanalysator
Fluke MDA-550-serien III MotorstyrningsanalysatorFluke MDA-550-serien III MotorstyrningsanalysatorFluke MDA-550-serien III Motorstyrningsanalysator
Bilder
 • Fluke MDA-550-serien III Motorstyrningsanalysator
 • Fluke MDA-550-serien III Motorstyrningsanalysator
 • Fluke MDA-550-serien III Motorstyrningsanalysator

Fluke MDA-550-serien III Motorstyrningsanalysator

Art. nr: Fluke MDA-550-seren III
90 250 kr
 
Antal
 
 
 

Produktbeskrivning

Förenkla komplex felsökning av motorstyrning med vägledda testkonfigurationer och automatiserade styrningsmätningar som ger tillförlitliga och repeterbara testresultat.

Motorstyrningsanalysatorerna MDA 550 från Fluke sparar tid och du slipper konfigurera komplexa mätningar. Samtidigt förenklas felsökningen av motorsystem. Du väljer bara ett test och sedan får du information via de stegvis vägledda mätningarna om var du ska göra spänning- och strömanslutningar. Samtidigt ser de förinställda mätprofilerna till att du registrerar alla de data du behöver för varje viktig motorstyrningssektion – från ingången till utgången, DC-bussen och själva motorn. Med MDA-550-serien får du allt du behöver för allt från grundläggande till avancerade mätningar. Den har en inbyggd rapportgenerator som gör att du snabbt och enkelt kan generera inledande och avslutande rapporter med tillförsikt.

 

MDA-550 är det perfekta portabla testverktyget för analys av motorstyrning och med det kan du tryggt lokalisera och felsöka vanliga problem i motorstyrningssystem av omvandlartyp.

 • Mäta viktiga motorstyrningsparametrar som spänning, ström, DC-busspänningsnivå, AC-rippel, spänning- och strömobalans och -övertoner, spänningsmodulering och urladdning av motoraxelspänning.
 • Utföra utökade övertonsmätningar för att identifiera effekterna av låga och höga övertoner på elsystemet.
 • Utföra vägledda mätningar för motorstyrningsingång, DC-buss, drivenhetsutgång, motoringång och axelmätningar med grafiska stegvisa diagram över spänning- och strömanslutningar.
 • Använda förenklade mätkonfigurationer med förinställda mätprofiler som automatiskt utlöser datainsamling baserat på den valda testmetoden.
 • Snabbt och enkelt skapa rapporter som passar perfekt för att dokumentera felsökning och samarbeten med andra.
 • Mäta ytterligare elektriska parametrar med fullständig kapacitet för 500 MHz-oscilloskop, mätning och registrering för alla typer av elektriska och elektroniska mätningar i industriella system.
I motorstyrningsanalysatorn Fluke MDA-550 används vägledda testmätningar som gör analysarbetet enklare än någonsin.
 
Drivenhetsingång
Mät ingångsspänning och -ström för att snabbt se om värdena ligger inom godkända gränser genom att jämföra styrningens nominella spänning med den faktiska inmatade spänningen. Kontrollera sedan den ingående strömmen för att fastställa om strömmen håller sig under den nominella maxeffekten och att ledarna har lämplig storlek. Du kan också kontrollera om övertonsdistorsionen ligger på en godtagbar nivå genom att granska vågformen visuellt eller genom att titta på skärmen för övertonsspektrum där du både kan se den totala övertonsdistorsionen och enskilda övertoner.

Spännings- och strömobalans
Kontrollera spänningsobalansen vid ingångskontakterna och säkerställ att fasobalansen inte är för hög (> 6–8 %) och att fasrotationen är korrekt. Du kan också kontrollera strömobalansen, i och med att för stor obalans kan vara ett tecken på ett styrningslikriktarproblem.

Utökade övertonsmätningar
Höga övertoner är inte bara ett hot mot dina roterande maskiner utan även mot annan utrustning som är ansluten till elsystemet. Med MDA-550 kan du upptäcka motorstyrningens övertoner och upptäcka de möjliga effekterna av omvandlarens omkopplingselektronik. MDA-550 har tre övertonsintervall: 1:a till 51:a övertonen, 1 till 9 kHz och 9 till 150 kHz. Det ger dig möjlighet att upptäcka problem med övertonsstörningar.

DC-buss
I en motorstyrning är omvandlingen av växelström till likström i styrningen avgörande, och rätt spänning och tillräcklig utjämning med låg rippelspänning krävs för bästa styrningsprestanda. Hög rippelspänning kan vara ett tecken på defekta kondensatorer eller att den anslutna motorn har fel mått. Registreringsfunktionen kan användas till att dynamiskt kontrollera DC-bussens prestanda i driftläge med belastning.

Styrningsutgång
Kontrollera styrningsutgången med fokus på spänning till frekvens (V/F), och spänningsmodulering. När höga V/F-förhållanden uppmäts kan motorn överhettas. Vid låga V/F-förhållanden kanske den anslutna motorn inte kan tillhandahålla det vridmoment som krävs vid belastningen för att kunna driva den avsedda processen.

Spänningsmodulering
Mätningar av den pulsbreddsmodulerade signalen används till att söka efter höga spänningstoppar som kan skada motorns lindningsisolering. Pulsernas stig-/falltid anges av dV/dt-avläsningen (spänningsändringen över tid). Detta bör jämföras med motorns angivna isolering. Mätningarna kan också användas till att mäta växlingsfrekvensen för att identifiera om det finns ett möjligt problem med elektronisk omkoppling eller med jordning, när signalen går upp och ned.

Motoringång
Det är mycket viktigt att säkerställa att spänningen matas via motoringångskontakterna och valet av kablar från styrning till motor är avgörande. Felaktiga kabelval kan leda till skador på både styrning och motor på grund av allt för höga reflekterade spänningstoppar. Det är viktigt att kontrollera att strömmen vid kontakterna är inom märkvärdena för motorn eftersom överströmstillstånd kan få motorn att överhettas, vilket förkortar livslängden för statorisoleringen vilket i sin tur kan leda till förkortad motorlivslängd.

Motoraxelspänning
Spänningspulser från styrning med variabelt varvtal kan bli kopplade mellan motorns stator och rotor, vilket skapar spänningar vid rotoraxeln. När spänningen vid rotoraxeln överskrider isoleringsförmågan hos lagerfettet kan överslagsströmmar (gnistor) uppstå, vilket orsakar brännmärken och urgröpningar i motorns lagerbanor, skador som kan göra att motorn slutar fungera i förtid. MDA-550 levereras med probborstspetsar i kolfiber som enkelt upptäcker skadliga överslagsströmmar, och med hjälp av pulsamplitud och händelseantal kan du vidta åtgärder innan fel inträffar. Med det här tillbehöret kan du upptäcka potentiella skador utan att behöva investera i dyra och fast installerade lösningar.

Med stegvisa anvisningar för mätningar har du de data du behöver när du behöver dem
MDA-550 är utformad att hjälpa dig att snabbt och enkelt testa och felsöka vanliga problem med motorstyrningssystem med trefas- och enfasomvandlare. Med informationen på skärmen och stegvisa anvisningar kan du enkelt konfigurera analysatorn och få de styrningsmätningar du behöver för att kunna fatta bättre underhållsbeslut snabbare. Med MDA-550 får du mätkapacitet för riktigt snabb felsökning av motorstyrningen hela vägen från strömingång till installerad motor.
 

Mer information

Innehåller:

 • Fluke MDA-550-serien III motorstyrningsanalysator
 • 1x BP 291 litiumjonbatteri
 • 1x BC190 laddare/strömadapter
 • 3x VPS421 100:1 högspänningsprober med krokodilklämmor
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spänningsprob
 • 3x i400s AC-strömtång
 • 1x SVS-500 axelspänningspaket (3x borste
 • Probhållare
 • Tvådelad förlängningsstång och magnetbas
 • Stor skyddsväska med hjul (C437-II)
 • FlukeView-2 datorprogramvara (fullständig version)
 • WiFi-dongel