Start | Sortiment | Handhållna Instrument | Miljöinstrument | Klimat/Fukt Instrument | Testo 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterial
Testo 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterialTesto 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterialTesto 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterial
Bilder
  • Testo 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterial
  • Testo 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterial
  • Testo 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterial

Testo 616 Fuktmätare för oförstörande fuktkontroll av byggmaterial

Art. nr: 70864 (0560 6160)
3 630 kr
 
Antal
 
 
 

Produktbeskrivning

  • Mäter oförstörande
  • Tydliga utslagsskillnader
  • Mätdjup ner till 50 mm
  • Snabba mätresultat
  • Visar fuktkvoten direkt
  • Inställbar för olika material

Fuktindikatorn testo 616 är ett behändigt och tillförlitligt instrument för oförstörande mätning och bestämning av fukt i material. Instrumentet mäter m h a ett dielektriskt fält som tränger genom material ner till ett djup av mellan 30 och 50 mm, beroende på material.

Tydliga mätvärdesförändringar gör att man enkelt kan lokalisera fuktskador, även genom torra ytmaterial som plastmattor, tapeter etc. Kalibreras instrumentet mot en inställningstabell kan även fuktkvotsmätningar i procent utföras på homogena (ej blandade) material.

testo 616 är speciellt lämplig vid fuktskadeundersökningar där fukt finns men ej syns. Den sparar tid och pengar genom att man exakt kan lokalisera var fuktskadan har uppkommit.

Levereras med batteri och bruksanvisning