Start | Sortiment | EMC produkter | Coupling Networks; AXOS 5 / 8 | Haefely DEC 5 / 6 / 7 Decoupling Network for AXOS 5/8
Haefely DEC 5 / 6 / 7 Decoupling Network for AXOS 5/8
Bilder
  • Haefely DEC 5 / 6 / 7 Decoupling Network for AXOS 5/8

Haefely DEC 5 / 6 / 7 Decoupling Network for AXOS 5/8

Art. nr:

Begär offert

 
 

Produktbeskrivning

IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-12,
ITU K.44
  • Frånkopplingsnätverk för oskärmade symmetriska (DEC 5 / 6) eller oskärmade asymmetriska signallinjer (DEC 7)
  • Test av upp till 4 rader samtidigt
  • 100 kHz ringvåg
DEC 5, 6 och 7 används för att koppla bort hjälputrustning från en EUT, som testas med olika pulser (se tekniska data). DEC 5 och 6 avkopplingsnätverk kan användas för att koppla bort oskärmade symmetriska data/signallinjer, DEC 7 kan användas för att koppla bort oskärmade asymmetriska data- och signallinjer. Upp till 4 linjer kan testas samtidigt.
 
Kopplingskretsar som är beroende av den EUT som testas kan placeras separat i testuppställningen. Manuellt kopplingsval av skyddselement för bästa skydd av hjälpanordningar. Standardskyddselement är gasavledare och haverilavindioder. Med sådana element är den kapacitiva belastningen på EUT-ledningarna liten. Frånkopplingselementen kan enkelt väljas. Det går även att testa utan några skyddselement.
 

Mer information

  • Skyddselement: gasavledare och kortslutning lavindioder
  • Säkerhetsbananpluggar för maximal säkerhet för användaren
  • Signalbandbredd DEC 7 upp till cirka 100 Hz, signalbandbredd DEC 6 upp till cirka 10 MHz