Kvalitetspolicy


Instrumentcenters verksamhet är inriktad på marknadsföring, kalibrering och försäljning samt inköp, lagerhållning och distribution av elektriska- och elektroniska mätinstrument.
 

  • Vår grundläggande riktlinje är att uppnå en totalkvalitet för hela företaget genom att ständigt uppfylla avtalade överenskommelser och anpassa oss till kundens önskemål och krav och att alltid leva upp till våra åtaganden.
  • Vid val av leverantörer och andra samarbetspartner strävar vi efter att de har acceptabla kvalitetsledningssystem och därmed kan visa pålitlighet både vad gäller produkt- och tjänstekvalitet samt leveransansvar.
  • Vår strävan skall vara att åstadkomma snabba offerter, presentera riktiga dokument, hålla lovade leveranstider samt se till att produktmärkningar och emballage är rätt utförda.
  • För att säkerställa vår egen kvalitet skall vi också löpande förbättra våra rutiner och vårt sätt att arbeta inom företaget till förmån för våra kunder och våra leverantörer.
  • Vi skall också ständigt förbättra våra kunskaper om produkterna, vårda vårt kvalitetssystem och verka för bästa möjliga kommunikationer både internt och externt.
  • Kvalitetsmål har fastställts för olika delprocesser. Dessa är föremål för mätningar inom företaget och redovisas i samband med Ledningens genomgång.
  • Vi skall också bevaka att vi uppfyller krav enligt för oss gällande författningar.
  • Varje leverans skall vara en rekommendation till fortsatta köp från Instrumentcenter Sweden AB.