Integritetspolicy


GDPR Persondataskyddspolicy - Skydd av personliga upplysningar
Det är viktigt för Instrumentcenter Sweden AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har därför utarbetat en policy som här beskriver hur vi på Instrumentcenter Sweden AB, (org. nr 556230–4369) behandlar dina personuppgifter och vilken information vi hanterar, varför vi samlar in den och vad vi gör med den. Den beskriver också dina rättigheter.
Denna policy om skyddande av personliga upplysningar gäller endast Instrumentcenter Sweden AB:s kunder och användare av våra online-tjänster. Om du söker anställning hos Instrumentcenter Sweden AB, gäller inte denna policy.
 
Vem har ansvaret för skyddet av dina personliga upplysningar?
Instrumentcenter Sweden AB är ansvariga för skyddet av de personliga upplysningar du ger oss, och är ansvariga för skyddet av dina personliga upplysningar i enlighet med den svenska lagen om dataskydd.
 
Var behandlar vi dina personuppgifter?
De personliga upplysningar vi samlar in från dig, lagras inom EU/EEs (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES-området. Om en sådan överföring av dina personliga upplysningar sker, sker den i överensstämmelse med den gällande lagstiftning.
 
Vilka typ av personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar in de personliga upplysningar du ger oss, t.ex. när du skickar in en beställning eller kontaktar vår kundservice. Uppgifter om dig som du direkt eller indirekt har delat med oss på olika sätt, till exempel på en mässa, när du registrerar dina kontaktuppgifter genom att fylla i ett formulär på vår webbplats eller när du kontaktar oss i andra kanaler, t.ex. vid telefon, besök eller vid demobokning.
De personliga upplysningar du ger oss, kan t.ex. vara kontaktupplysningar, födelsedatum och betalningsupplysningar. Ytterligare kan vi samla in vissa personliga upplysningar från externa källor, t.ex. kreditupplysningar.
 
Vad använder vi dina personliga upplysningar till?
Vi använder dina personliga upplysningar till följande:
• Upprättande och administrering av ditt konto hos Instrumentcenter
• Behandling av dina order via våra online-tjänster
• Besked via email och sms rörande leveransstatus
• Kontakt till dig i fall av problem med leverans av dina varor
• Svar när du kontaktar oss och information till dig om nya eller ändrade tjänster Utskick av marknadsföringsmaterial som t.ex. nyhetsbrev eller produktkataloger
• Administrering av ditt konto i form av kreditvärdering
• Analyser för att ge dig relevant marknadsföringsmaterial och information
• Sändande av enkäter till dig och därmed ge dig möjlighet att t.ex. påverka vårt produktutbud och vår service
• Testa och förbättra våra system, som levererar tjänsterna
• Förebyggande av otillbörlig användning av våra tjänster
 
Hur länge sparar vi informationen?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge vi behöver för att kunna utföra våra avtalsmässiga eller andra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och gör vad vi kan för att hålla alla personuppgifter aktuella.
 
Vad är dina rättigheter?
Du har alltid rätt att få reda på vilka personliga upplysningar vi har registrerat om dig (gratis en gång om året). Om dina upplysningar är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du be om at få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina personliga upplysningar, när det ställs lagmässiga krav om lagring, t.ex. bokföringsregler, eller när det är andra rättsmässiga grunder till att lagra upplysningarna, t.ex. obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla din tillåtelse till, att vi använder dina data till marknadsföring.
Du kan kontakta oss genom att antingen skriva till Instrumentcenter Sweden AB, Box233, 611 25 NYKÖPING, eller genom att sända ett e-mail till info@instrumentcenter.se
 
Vilka delar vi personuppgifter med?
Dina personliga upplysningar kan delas med andra i Tillquist Holding AB koncernen. Vi förmedlar, säljer eller utväxlar aldrig dina personliga upplysningar till tredje part för marknadsföring utanför Tillquist Holding AB koncernen. Upplysningar, som ges vidare till tredje part, t.ex. speditörer i anslutning till leverans av varor eller inkassoföretag i förbindelse med kreditvärdering, identitetskontroll och skuldkrav, används endast till att uppfylla ovan nämnda tjänster.
 
Informationssäkerhet
Vi arbetar ständigt för att skydda Instrumentcenter Sweden AB och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi har. Det gäller både personuppgifter och annan information. Det innebär bland annat att:
§ Vi granskar hela tiden våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data för att skydda den mot obehörig åtkomst.
§ Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda och (system)leverantörer som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss.
§ Vi har antagit en rad tekniska och organisatoriska förhållningsregler, som bl.a. skyddar dina upplysningar mot förlust, manipulation och oberättigad tillgång.
 
Om Cookies
En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator, cookien har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien automatiskt när du återkommer till den webbplats som skapade den.
Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och saknar utgångsdatum. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner alltid när du stänger din webbläsare.
Instrumentcenter.se använder cookies. Det gör vi för att mäta trafik, för att följa hur besökare använder webbplatsen och även till exponering och analys av olika marknadsföringsinsatser. Om du inte accepterar cookies kanske inte webbplatsen fungerar som det är tänkt. Det går att göra inställningar på sin dator för att förhindra automatisk lagring av cookies.
 
Tredjepartscookies
Vi använder tredjepartscookies till att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som t.ex. Google Analytics. Dessa cookies är både permanenta och tillfälliga (session cookies). De permanenta cookies kan sparas på din dator eller mobilenhet i en period på upp till 24 månader.
 
Länkar
Instrumentcenter.se kan innehålla länkar till andra hemsidor, som ligger utanför vår kontroll. Vi kan inte ta på oss ansvaret för din integritet eller för innehållet på dessa web-platser. Vi tillhandahåller uteslutande dessa länkar för att göra det lättare för våra besökare att hitta mer information om specifika områden.
 
Har du frågor?
Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter när det gäller hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Använd i så fall gärna mejladressen info@instrumentcenter.se så återkommer vi till dig så snart vi kan.