Vi samarbetar med Wasa Kredit

Med leasing som finansieringslösning hyr du ett objekt istället för att köpa det. På så sätt kan du skaffa rätt utrustning med flexibel betalning och utan att binda kapital. Som företag (ex. enskild firma, aktiebolag) har du möjlighet att dela upp dina betalningar på den tid du önskar när du köper produkter av Instrumentcenter Sweden AB. Genom vårt nära samarbete med Wasa Kredit, ett välrenommerat företag inom Länsförsäkringar-gruppen, erbjuder vi leasinglösningar som är anpassade och utformade efter våra kunders önskemål.
 

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. 
  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter. 
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 24-60 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt. 
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad. 
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. 
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden. 


Hur fungerar leasing?

Du betalar en leasingavgift varje månad eller kvartal. Kostnaden påverkas av utrustningens värde och leasingavtalets längd. 
Du kan endast använda leasing som alternativ när du köper minst en produkt som kostar 20.000 kr eller högre.
Viktigt att veta är att äganderätten av varan går över till dig som kund efter leasingperiodens slut.