Köpvillkor

 

Priser

Instrumentcenter Sweden AB:s samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt. Vi förbehåller oss rätten att justera priser beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

Betalningsvillkor

Försäljning till företag kan ske efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott eller mot betalning i förskott.
Vid fördröjd inbetalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. I dagsläget tar vi ej emot beställningar för direktbetalning med kontokort.
För privatpersoner sker försäljning endast inom Sverige mot postförskott eller förskottsbetalning och på ett högsta ordervärde av 15 000 SEK. För ej utlösta paket debiteras en avgift på 300 SEK plus moms och frakt.

 

Leveranstid

Om vi har varan i lager så är leveranstiden normalt 1-3 arbetsdagar inom Sverige.
Om varan saknas i lager eller om varan är en beställningsvara, tar leveransen längre tid beroende på tillgången hos våra leverantörer. Om delar av ordern är tillfälligt slut i lager så restnoterar vi hela ordern i avvaktan på leveransmöjlighet.
Så snart vi får varan sker omgående leverans.
Kontakta vår orderavdelning på telefon +46155 267030 för leveransbesked eller om ni önskar delleverans.

 

Leveransvillkor

Våra leveransvillkor är Ex Works Folkungavägen 4, 611 34 Nyköping, Sverige (Enligt Incoterms 2020).
 

Fraktkostnader, webbshoppen

För order på varor via vår hemsida med ett totalvärde över 5 000 SEK levererar vi fraktfritt för normala företagsleveranser inom Sverige. Undantaget är leveranser av arbetsbord och rullvagnar. Eventuell kostnad för expressleverans eller postförskottsavgift tillkommer oavsett ordervärde. För order på varor via vår hemsida som understiger 5 000 SEK i totalvärde tillkommer en leveransavgift på 165 SEK. Vi kan även använda oss av mottagarfrakt om ni önskar.
 

Teknisk support

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara handhas detta i de flesta fall av Instrumentcenter Sweden AB, men vi har dock rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare om detta krävs. Information om telefonnummer, e-postadresser, hemsidor mm. till respektive tillverkare/leverantör fås av vår tekniska support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.
 

Garanti

Garantier på varor lämnas av respektive tillverkare.
Instrumentcenter Sweden AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade garantin.

 

Service- och reparationsärenden

Vid behov av service eller reparation av vara inköpt hos Instrumentcenter Sweden AB, kontakta alltid vår orderavdelning innan varan återsänds. Vid åberopande av garanti skall alltid en kopia på faktura bifogas varan.
 

Ansvar för fel

Föreligger fel som Instrumentcenter Sweden AB ansvarar för, åtar sig Instrumentcenter Sweden AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny leverans eller återbetala köpeskillingen. Instrumentcenter Sweden AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare för felets åtgärdande i de fall då detta krävs.
Instrumentcenter Sweden AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Instrumentcenter Sweden AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. leveransförseningar, skador orsakade av egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsstörningar, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och även i vissa fall endast ske via e-post eller hemsida.

 

Force majeure

Instrumentcenter Sweden AB är inte ansvarigt för försenad leverans orsakad av omständighet utanför Instrumentcenter Sweden AB:s rimliga kontroll och är i så fall berättigad till mer tid för att uppfylla sina åtaganden. Exempel på omständighet är, (utan att utgöra fullständig förteckning) t.ex. strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än tre månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.
 

Reklamation

Är varan skadad vid ankomsten ska mottagaren omgående anmäla detta till transportören. Är varan försäkrad ska anmälan ske till mottagarens försäkringsbolag. Övriga reklamationer ska anmälas omgående till vår orderavdelning. Det är köparens ansvar att ankomstkontrollera varan beträffande eventuella övriga felaktigheter.
 

Returer

Köpt vara får returneras eller bytas inom 14 dagar efter ankomstdatum. Varan ska återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt. Undantag från returrätten utgör alla slags specialbeställda varor som inte ingår i våra leverantörers ordinarie sortiment eller av annan orsak inte tas i retur av våra leverantörer. Vid eventuell annullering av beställning skall kunden stå för samtliga transportkostnader som uppstått.
 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella skrivfel, valutakursförändringar, leverantörers prishöjningar, ev. felaktiga angivna tekniska specifikationer m.m. samt för om tillverkaren av någon anledning inte kan leverera den beställda varan.

I övrigt hänvisar vi till SEAL2012