Köpvillkor

 

Priser

Instrumentcenter Sweden AB:s priser på hemsidan är exklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten att justera priser beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

Betalningsvillkor

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.
Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott eller mot betalning i förskott.
Vid fördröjd inbetalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. I dagsläget tar vi ej emot beställningar för direktbetalning med kontokort.
För privatpersoner sker försäljning endast inom Sverige mot postförskott eller förskottsbetalning (Swish/Bankgiro).

 

Leveranstid

Om vi har varan i lager så är leveranstiden normalt 1-3 arbetsdagar inom Sverige.
Om varan saknas i lager eller om varan är en beställningsvara, så tar leveransen längre tid beroende på tillgången hos våra leverantörer.
Om delar av ordern är tillfälligt slut i lager så restnoterar vi hela ordern i väntan på de restnoterade varorna eller dellevererar ordern. Omständigheter som avgör om vi dellevererar eller inväntar helleverans är storlek på order, leveranstid och om en vara är obrukbar utan en annan vara.
Kontakta vår orderavdelning på telefon +46155 267030 för leveransbesked eller om ni önskar delleverans.

 

Leveransvillkor

Våra leveransvillkor är Ex Works Östra Längdgatan 4B 611 35 Nyköping, Sverige (Enligt Incoterms 2020).
 

Fraktkostnader, webbshoppen

För order på varor via vår hemsida med ett totalvärde över 5 000 SEK exklusive moms levererar vi fraktfritt för normala företagsleveranser inom Sverige. Undantaget är leveranser av arbetsbord och rullvagnar.
Eventuell kostnad för expressleverans eller postförskottsavgift tillkommer oavsett ordervärde.
För order på varor via vår hemsida som understiger 5 000 SEK exklusive moms i totalvärde tillkommer en leveransavgift på 185 SEK exklusive moms.
Vi kan även använda oss av mottagarfrakt om ni önskar.

 

Småordertillägg varuköp

Vid order understigande 1000 SEK exklusive moms debiteras ett småordertillägg på 500 SEK.
 

Startkostnad vid kalibrering

Vid kalibrering debiteras alltid en startkostnad på 600 SEK per order. För övriga köpvillkor se Beställningsmall som hänvisas under rubrik Kalibrering.

 

Teknisk support

För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara handhas detta i de flesta fall av Instrumentcenter Sweden AB, men vi har dock rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare om detta krävs.
Information om telefonnummer, e-postadresser, hemsidor mm. till respektive tillverkare/leverantör fås av vår tekniska support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

 

Garanti

Garantier på varor lämnas av respektive tillverkare.
Instrumentcenter Sweden AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade garantin.

Instrumentcenter Sweden AB står för returfrakten vid gällande garantiärenden.
Vid åberopande av garanti skall alltid en kopia på faktura bifogas med varan. 
 

Service- och reparationsärenden

Vid behov av service eller reparation av vara inköpt hos Instrumentcenter Sweden AB, kontakta alltid vår orderavdelning innan varan återsänds.
Vid åberopande av garanti skall alltid en kopia på faktura bifogas med varan. 

 

Ansvar för fel

Föreligger fel som Instrumentcenter Sweden AB ansvarar för, åtar sig Instrumentcenter Sweden AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, ny leverans eller återbetala köpeskillingen.
Instrumentcenter Sweden AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare för felets åtgärdande i de fall då detta krävs.
Instrumentcenter Sweden AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Instrumentcenter Sweden AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. leveransförseningar, skador orsakade av egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsstörningar, merarbete eller annan ekonomisk skada.
Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och även i vissa fall endast ske via e-post eller hemsida.

 

Force majeure

Instrumentcenter Sweden AB är inte ansvarigt för försenad leverans orsakad av omständighet utanför Instrumentcenter Sweden AB:s rimliga kontroll och är i så fall berättigad till mer tid för att uppfylla sina åtaganden.
Exempel på omständighet är, (utan att utgöra fullständig förteckning) t.ex. strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursförändringar, myndighetsåtgärd, eller naturkatastrof.
Om sådan omständighet varar mer än tre månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

 

Reklamation

Är varan är skadad vid ankomsten ska mottagaren omgående anmäla detta till transportören.
Är varan försäkrad ska anmälan ske till mottagarens försäkringsbolag.
Övriga reklamationer ska anmälas omgående till vår orderavdelning.
Det är köparens ansvar att ankomstkontrollera varan beträffande eventuella felaktigheter.

Vid reklamation, fyll i vår reklamationsblankett och skicka till info@instrumentcenter.se tillsammans med fakturan på inköpet.
Bifoga en kopia av blanketten tillsammans med instrumentet som skickas till vår företagsadress.

Reklamationsblankett
 

Returer

Köpt vara får returneras eller bytas inom 14 dagar efter ankomstdatum.
Varan ska återsändas i oskadat skick, i originalförpackning och med betald frakt.
Undantag från returrätten utgör alla slags specialbeställda varor som inte ingår i våra leverantörers ordinarie sortiment eller av annan orsak inte tas i retur av våra leverantörer.
Vid eventuell annullering av beställning skall kunden stå för samtliga transportkostnader som uppstått.

 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella skrivfel, valutakursförändringar, leverantörers prishöjningar, ev. felaktiga angivna tekniska specifikationer m.m. samt för om tillverkaren av någon anledning inte kan leverera den beställda varan.
En serviceavgift debiteras för uthämtning av försändelser hos utlämningsställe 475 SEK exklusive moms.
För ej utlösta paket debiteras en avgift på 300 SEK exklusive moms och frakt.

I övrigt hänvisar vi till Tillquist Group AB försäljningsvillkor